Adam Svanell

Adam Svanell är född 1982 och bor i Stockholm. Arbetar som journalist, filmare och kulturskribent. Sitter i redaktionen för musiktidskriften Novell. Skriver även i Svenska Dagbladet, Fokus, Expressen Kultur, Konstnären och Residence.