Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kommunikationskurser för forskare

Vetenskap & Allmänhet genomför tre kurser i forskningskommunikation för att fler forskare ska förstå värdet av och känna sig bättre rustade att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället. Kurserna är ett pilotprojekt som genomförs under hösten 2022 med stöd från Natur & Kultur. 

Genom kurserna kommer deltagarna erbjudas verktyg för att möta olika målgrupper och att tillgodose ökade krav från forskningsfinansiärer om kommunikation och spridning genom hela forskningsprocessen.

De tre kurserna kommer att hållas för tre delvis olika målgrupper:

Kurserna är olika långa, men kommer totalt omfatta 1–2 dagar. De utgår från relevant och aktuell forskning inom forskningskommunikation samt från de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna.

Kurserna vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska.