Lena Sahlqvist

Lena Sahlqvist är leg. sjuksköterska och hartidigare varit patientsäkerhetssamordnare vid Socialstyrelsen, där hon utvecklade myndighetens arbete med patientsäkerhet. 

Säker vård

"'Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar
Läs mer