Eva Sanner

Eva Sanner är diplomerad psykosyntesterapeut och har tidigare givit ut Det sjunde steget och varit medförfattare till Ayurveda för kropp och själ på Natur & Kultur.

Ayurveda för kropp och själ

Ohälsa och problem i relationer uppstår på grund av vår bristande förståelse för dessa olikheter och våra skiftande behov. Här ges konkreta tips om hur vi fastställer vår ayurvediska kroppstyp, vilka egenskaper som varje typ har och hur olika typer relaterar till varandra. Exempel ges på hur obalanser på grund av stress, sömnbrist, fel dygnsrytm och kost kan förebyggas och hur man kommer till...

Mer info