Åsa Sundelin

Åsa Sundelin är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon har sin bakgrund inom kunskapsområdet karriärutveckling och vägledning med fokus på studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.

Läs mer