Åsa Sundelin

Åsa Sundelin är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon har sin bakgrund inom kunskapsområdet karriärutveckling och vägledning med fokus på studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten utifrån begrepp som inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.

Mer info