Helena Sjöstrand Svenn

Programmera med Scratch jr

Med Scratch Jr lär sig även små barn snabbt och lustfyllt grunderna i programmering. I boken Programmera med Scratch Jr får föräldrar och andra vuxna enkla steg-för steg-instruktioner som hjälper dem att lotsa barnen genom appens funktioner. Animationer, dynamiska berättelser och roliga spel leks fram med enkla medel och i små steg, där svårighetsgraden byggs på efterhand. 

Läs mer