Inge Stensnäs

Författaren Inge Stensnäs var sjukhuspräst i Västervik och blev efter mycket lång erfarenhet  nära förtrogen med såväl svårt sjuka patienters som den vårdande personalens problem.

Att möta döden

"'Första upplagan av Att möta döden kom ut 1974
Läs mer