Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Häng med oss mot Gy25!

Den 1 juli 2025 ersätts gymnasieskolans nuvarande kursbetyg med ämnesbetyg och på vår redaktion lyser flitens lampa. Befintliga läromedel revideras och uppdateras och nya läromedel, som ska svara mot ämnesplanerna, tas fram.

Gy25 är en omfattande reform som införs i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025. En av de stora förändringarna med Gy25 är övergången från kursbetyg till ämnesbetyg. Detta innebär att istället för att få betyg för varje kurs kommer elever att få ett samlat betyg för varje ämne, som omfattar flera nivåer som bygger på varandra.

De nya ämnesplanerna består av tre delar: syfte, centralt innehåll och betygskriterier. Syftet beskriver de övergripande målsättningarna med undervisningen, det centrala innehållet specificerar vad som ska behandlas, och betygskriterierna används för att bedöma elevernas prestationer. Dessa delar är desamma som i de nuvarande planerna, men i Gy25 används de på ett annorlunda sätt.

För att förbereda inför implementeringen av Gy25 har Skolverket utarbetat vägledningar och resurser för skolchefer och rektorer. Det inkluderar guider och presentationsmaterial som kan användas för att informera personal och planera övergången på huvudmannanivå. Lärare kommer också att behöva uppdatera sina legitimationer för att motsvara de nya ämnena och nivåerna.

Reformen syftar till att skapa en mer sammanhållen och progressiv utbildning där elever får fler chanser att visa sina kunskaper och färdigheter över tid. Det centrala innehållet breddas och fördjupas successivt, vilket innebär att undervisningen blir mer kontinuerlig och mindre fragmenterad än tidigare.

För mer detaljerad information och uppdateringar kan du besöka Skolverkets hemsida.

Gy25-reformen påverkar varje ämne på gymnasieskolan genom att ämnesbetyg istället för kursbetyg införs och ämnesplanerna revideras. Syftet är att främja ett djupare lärande och en tydligare progression från grundskolan till gymnasiet. Här är några specifika förändringar och aspekter för olika ämnen:

Teoretiska ämnen

Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk

  • Dessa ämnen har fått nya ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg och inkluderar tydligare progression mellan olika nivåer inom ämnet.
  • Målet är att fördjupa lärandet och göra innehållet mer sammanhängande och strukturerat.

Tekniska och praktiska ämnen

Till exempel teknikvetenskap, dator- och kommunikationsteknik, elteknik, bygg och anläggning

  • Nya ämnen som artificiell intelligens, automatiserade processer och elektriska kretsar har införts för att bättre spegla modern teknik och arbetsmarknadens behov.
  • Existerande ämnen som dator- och kommunikationsteknik, elteknik och bygg och anläggning har uppdaterats för att integrera dessa nya teknologier och arbetsmetoder.

Estetiska ämnen

Bild, musik och dans

Ämnen som bild, musik och dans har fått nya delkurser och fördjupningar, till exempel "bild – konstnärlig fördjupning" och "ensemble – konstnärlig fördjupning" för att stödja utvecklingen av elevernas kreativa förmågor på en mer avancerad nivå.

Yrkesämnen

Barn och fritid, vård och omsorg

För yrkesprogrammen har nya specialiserade ämnen införts, för att eleverna ska kunna specialisera sig och bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.