Soroush Shouri

Soroush Shouri är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att handleda, utbilda och föreläsa för olika personalgrupper som arbetar med flyktingar, bland annat inom jour- och familjehem, boenden för ensamkommande barn- och ungdomar, samt för Polisen och Socialtjänsten.

Interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet ger Soroush Shouri konkret vägledning i hur vi istället kan hitta ett balanserat förhållningssätt som skapar tillitsfulla samtal.

Läs mer

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi