Bengt Savén

Bengt Savén, Ek. Dr och Tekn. Lic., har erfarenhet från akademi och näringsliv. Han har arbetet som chef för små och stora organisationer – med allt från 3 till över 1000 anställda. För närvarande arbetar han med verksamhets- och ledarutveckling, samt som adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH i Stockholm.

Bygga ledarskap

Bygga ledarskap ger nya perspektiv samt enkla modeller och verktyg som visat sig framgångsrika för ledarutveckling inom både privata och offentliga organisationer.

Läs mer