Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Margareta Serder

Margareta Serder är fil dr i naturvetenskapernas didaktik och verksam som universitetslektorer i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som lärare, lärarutbildare och fortbildare.

Vetenskapliga teorier för lärare

Antologin beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden. Boken diskuterar också hur vetenskap kan läsas och förstås i ett kapitel som behandlar vetenskaplig läskunnighet.

Läs mer