Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson arbetar som biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot ledarskap i klassrummet, slöjd och barns motstånd i skolan.

Lärandets ordning och reda

Lärandets ordning och reda redogör för sex områden som ledare i klassrummet behöver tänka över och sedan förhålla sig till, för att undervisningen ska göra det möjligt för elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Att vara ledare i klassrummet innebär att arbeta förbyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt.

Läs mer