Kristina Skjöld Wennerström

Montessoripedagogik i förskola och skola

Två erfarna pedagoger berättar i boken Montessoripedagogik i förskola och skola om tankarna bakom montessoripedagogiken och hur den fungerar i praktiken, med tydliga beskrivningar av arbetssätt i förskolan och skolan. I denna nya utgåva har bl.a. ett kapitel om montessoriförskola för de yngsta (1–3 år) tillkommit, liksom utökad text om tonåringen och datoranvändning i skolan.  

Läs mer