Einar M. Skaalvik

Einar M. Skaalvik är professor emeritus i pedagogisk psykologi och forskningsmetodik vid Pedagogisk Institute, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), där han även är verksam som senior forskare.