Einar M. Skaalvik

Einar M. Skaalvik är professor emeritus i pedagogisk psykologi och forskningsmetodik vid Pedagogisk Institute, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), där han även är verksam som senior forskare.

Motivation och lärande

Motivation och lärande presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier. Författarna förklarar varför dessa teorier är betydelsefulla, hur de kompletterar och förstärker varandra samt vilka praktiska konsekvenser de får i klassrummet. Boken innehåller också konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter som läraren kan tillämpa i sin undervisning.

Läs mer