Hannah Arnesen

Hannah Arnesen (född 1992) är visuell författare. Hon har studerat bilderboksberättande på HDK i Göteborg och studerar för närvarande på Konstfack.