Kerstin Ahlqvist

Kerstin Ahlqvist är förskollärare, specialpedagog och arbetar som adjunkt vid Högskolan Kristianstad. Kerstin har masterexamen i specialpedagogik.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder 19 framstående forskare blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Redaktörer för boken är Susanne Kjällander och Bim Riddersporre. 

Läs mer