Karin Andréason

Medveten motorisk träning

Genom att arbeta medvetet med motorik och rörelse kan du som pedagog skapa goda förutsättningar för barnens fortsatta inlärning. Boken ger dig konkret stöd i det arbetet.

Mer info