Karin Andréason

Medveten motorisk träning

Boken ger dig som pedagog konkret stöd till att arbeta medvetet med motorik och rörelse för att skapa goda förutsättningar för barnens fortsatta inlärning.

Läs mer