Marie Almroth

Marie Almroth är leg. gymnasielärare och förstelärare.

Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet

Med nya ögon är ett nytt läromedel i psykologi för gymnasiet. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. 

Läs mer