Samuel Abrams

Samuel Abrams är forskare vid Columbia University och ansvarig för National Center for Study of Privatization in Education vid Teachers College.

Utbildningsekonomi

Utbildningsekonomi – om lärandets värde av Alli Klapp, Henry Levin och Samuel Abrams tar utgångspunkt i det utbildningsekonomiska fältet och beskriver hur ekonomiska teorier har utvecklats för att användas inom utbildningsområdet där de möts av pedagogiska teorier.

Läs mer