Pia Agardh

Pia Agardh har grundat Admera Education och har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, utbildning och ledarskap inom näringslivet. Hon har tillsammans med Josefine Rejler introducerat Singaporemodellen i Sverige. De har tillsammans gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Författare till Singma matematik.