Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om lärares och barns perspektiv på förskoleklassen.

Förskoleklassens didaktik

Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. 

Mer info