Sophie Abild

Sophie Abild har varit patient i psykiatrins öppen- och slutenvård, i socialpsykiatrin och på socialpsykiatriska boenden. I boken Beteendeproblem i psykiatrisk vård bidrar hon med beskrivningar av sina upplevelser.

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

"'Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål
Mer info