Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Linda Andersson

Linda Andersson har arbetat många år inom skolans värld med språk och nyanlända i fokus: som ämneslärare, som lärare i så kallad förberedelseklass, som föreläsare samt med skolutveckling och integration. Nu arbetar Linda som integrationssamordnare i Alvesta kommun, och är bland annat chef för modersmålslärare och studiehandledare.

En handbok för studiehandledare

Äntligen en bok för dig som arbetar som studiehandledare! Den här boken ger dig svar på frågor som kan uppstå i samband med ditt uppdrag som studiehandledare.

Läs mer