Elisabeth Arnbak

Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess

I boken Läsning av faktatexter ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet.

Läs mer