Martin M. Antony

Martin M. Antony är filosofie doktor och professor i psykologi vid Ryerson University i Toronto, Kanada. Han är också forskningschef vid Anxiety Treatment and Research Centre i Hamilton och har tidigare varit ordförande för Canadian Psychological Association. Han har publicerat flertalet böcker och vetenskapliga artiklar om kognitiv beteendeterapi och ångestsyndrom. Han bedriver klinisk forskning om ångestsyndrom, är engagerad i utbildning och driver en privatklinik.

När perfekt inte duger

Har du höga krav på dig själv? Känner du dig ofta pressad? Skjuter du upp eller undviker saker av rädsla för att göra fel? Att vilja göra bra ifrån sig är naturligt och kan sporra till prestation. Men överdriven perfektionism kan leda till stress, utmattning och brist på glädje och spontanitet. Den här boken hjälper dig att steg för steg släppa taget om kravet på att alltid göra allting perfekt.

Läs mer