Kajsa Asplund

Kajsa Asplund har en psykologexamen och disputerar hösten 2018 vid Department of Management and Organization på Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning fokuserar på effekterna av talent management på medarbetares motivation, självbild och lojalitet. Tillsammans med sina forskarkollegor undersöker hon också företags bredare angreppssätt och filosofier i talangfrågorna.

Talang för människor

Talang för människor visar hur man kan skapa talangutveckling som utgår från människans psykologi, och grundar sig på gedigen psykologisk forskning. Här får du handfasta råd om hur man arbetar med talangfrågorna på ett sätt som gynnar verklig utveckling: lärande, samarbete och långsiktig prestation. 

Läs mer

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi