Lars André Olsen

Lars André Olsen är leg. sjuksköterska och högskolelektor vid Høgskolen i Ålesund, Norge, där han under många år undervisat i läkemedelsberäkning och läkemedelshantering.

Säker läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Mer info