Britta Alin Åkerman

Brita Alin Åkerman är fil. dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har sin dagliga gärning vid Lärarhögskolan i Stockholm som lektor i pedagogik vid institutionen för specialpedagogik.

De första sju åren

De första sju åren är en kurs-, hand- och uppslagsbok som beskriver barns fysiska och psykiska utveckling från födelsen till sju års ålder. 

Läs mer