Lotta Arborelius

Lotta Arborelius är universitetslektor vid Karolinska Institutet och docent i farmakologi. Hon har
disputerat med en avhandling om neuropsykofarmakologi, forskat inom depressionsområdet och har
undervisat i farmakologi i över 20 år. Hon har publicerat flertalet vetenskapliga artiklar.

Neurofarmakologi

Många av de klienter som psykologer och andra beteendevetare möter behandlas även med mediciner. Att känna till hur läkemedlen verkar, vilka biverkningar de kan ge och om de kan påverka den psykologiska behandlingen underlättar arbetet väsentligt – liksom kommunikationen med övrig vårdpersonal.

Läs mer