Marianne Abrahamsson

Författare till PULS 4-6 Religion.

PULS Religion 4-6 PULS Religion 4-6

PULS Religion visar på likheter och skillnader mellan olika religioner. Det är en grundbok i religion med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

Läs mer