Malin Fransson

Malin Fransson arbetar som adjunkt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholmsuniversitet och som lärare i svenska och svenska som andraspråk i årkurs 7-9. Hon har under sina 17 verksamma år som lärare främst undervisat i svenska/sva och SO.

Vägar till SO

Vägar till SO är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel som passar elever i förberedelseklass eller på språkintroduktion.

Läs mer