Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Fransson

Malin Fransson arbetar som adjunkt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och som förstelärare i svenska och svenska som andraspråk i årkurs 7–9.

Malin Fransson föreläser inom Läslust | Läsförståelse | Läsprocesser | Läsinlärning | Läsutveckling | Bilderboken i läsningen | Innan-under-efter läsning.

Boka föreläsning/kontakt: malin.maria.fransson@gmail.com

Titlar av Malin Fransson