Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Alan E. Fruzzetti

Alan E. Fruzzetti är docent i psykologi och chef för ett forskningsprogram inom DBT vid University of Nevada, Reno. Han är expert inom par- och familjeterapi samt inom forskningen om intima relationer och om allvarliga psykiatriska tillstånd. Han har publicerat cirka 100 vetenskapliga artiklar och utkommit med två böcker.

Känslostarka relationer

Ni älskar varandra. Ändå hamnar ni ofta i gräl och konflikter, tonen mellan er hårdnar och distansen likaså. Hur kommer det sig att man säger så sårande saker till den man tycker allra mest om? Varför slutar en enkel diskussion med att man skriker åt varandra?

Läs mer