Douglas Fisher

Douglas Fisher är filosofie doktor, professor i pedagogiskt ledarskap vid San Diego State University och lärarledare vid Health Sciences High & Middle College.