Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anneli Farnsworth von Cederwald

Anneli Farnsworth von Cederwald, leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

Integrerad primärvård

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförä...

Läs mer