Christina Forsberg

Christina Forsberg är är leg. sjuksköterska och docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.