Erica Falkenström

Erica Falkenström är fil.dr i pedagogik och forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet.