Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åse Fagerlund

Åse Fagerlund är filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut. Vid Samfundet Folkhälsans forskningscentrum, enheten för folkhälsoforskning i Helsingfors, leder hon sedan 2015 en forskagrupp som forskar i metoder att stärka välbefinnande hos barn, unga och vuxna, med mycket goda resultat. Besök gärna Åse Fagerlunds hemsida, hennes Facebooksida eller Instagramkonto

Åse Fagerlund föreläser inom Välbefinnande i skolan | Psykisk hälsa
Boka föreläsning/kontakt: ase.fagerlund@strengthbased.fi strengthbased.fi

Öka välbefinnandet i skolan

I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.  

Läs mer