Harry Fletcher-Wood

Harry Fletcher-Wood är Associate Dean vid Ambition Institute, London. Han har arbetat ett tiotal år ute på olika skolor som lärare, fortbildningsansvarig/ansvarig för professionell utveckling och forskare.

Responsiv undervisning

I den här boken ger Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem som de möter när de planerar lektioner, bedömer lärande och bemöter sina elever.

Läs mer