Kerstin Fälldin

Kerstin Fälldin är socionom vid Överförmyndarnämnden i Stockholm, där hon handlägger frågor om godmanskap respektive förvaltarskap och rekryterar personer till uppdrag. Hon är även författare till God man eller förvaltare - en praktisk handbok.