Tomas Furmark

Tomas Furmark är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Motivation och emotion

"'Motivations- och emotionspsykologin studerar vad som får människor att känna
Läs mer