Katarina Florin

Katarina Florin är fil.mag. i specialpedagogik och arbetar som adjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon har drygt 20 års erfarenhet som specialpedagogik i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Hon har även arbetat som rådgivare åt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, Studiehandledning

"'Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal leder till framgång
Läs mer