Elisabeth Frank

Elisabeth Frank är fil.dr och arbetar som lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig erfarenhet som lågstadie- och speciallärare och hennes forskningsintresse riktar sig mot elevers skriftspråkliga utveckling, läsundervisning och vad som konstituerar goda miljöer för läs- och skrivlärande.