Thomas Nygren

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Fakta, fejk och fiktion

I vår globala och digitala värld är nödvändigt att elever besitter kritiskt tänkande och har källkritiska förmågor. Information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka. Därför är det centrala i Fakta, fejk och fiktion ämnesdidaktik och digital kompetens för lärare. 

Mer info