Kristin Neff

Kristin Neff är fil.dr, docent i utvecklingspsykologi vid University of Texas i USA och pionjär i forskningen om självmedkänsla.

Mindful self-compassion

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro.

Läs mer

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi