Katharina Näswall

Katharina Näswall är docent i psykologi och universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi vid University of Canterbury, Nya Zeeland.