Inger Nilsson

Inger Nilsson är universitetsadjunkt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Specialpedagogik och funktionshinder

I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov – därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Specialpedagogik och funktionshinder är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. 

Läs mer