Inger Nilsson

Inger Nilsson är universitetsadjunkt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.