Inger Nilsson

Inger Nilsson är fil.mag. och universitetsadjunkt i specialpedagogik.

Specialpedagogik och funktionsvariationer

Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv.

Läs mer