Kimberly Norrman

Kimberly Norrman arbetar som förstelärare i engelska på grundskolan i Uppsala. Hon fick sin lärarexamen i USA och jobbade tidigare i New York.

Teaching Reading Comprehension Strategies - in the Language Classroom

Hjälper engelsklärare att undervisa elever i lässtrategier för olika slags texter.

Läs mer