Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Material och materialitet

Material och materialitet – hållbar utbildning för de yngsta är den senaste titeln från Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby. Boken erbjuder konkret inspiration för hur olika material kan användas i arbete med barns lärande och utveckling. Författarna vänder sig till den personal som arbetar nära förskolans yngsta.

–Vi vill inspirera till att använda material på ett levande sätt. Det handlar om vilka material de yngsta barnen har rätt till och varför, berättar Gunilla Essén.

Vad är material och materialitet
De två författarna vidgar innebörden av begreppet material, för de yngsta barnen kan det handla om ett bord, ett dörrhandtag eller kanten på en matta. Men störst fokus lägger de på basmaterial som t. ex papper, penna eller lera. Den som tagit del av duons tidigare böcker kommer att känna igen sig och en stor del av den här boken utgörs av en tydlig handbok. Där samlar författarna kunskap om olika material, beskriver hur de kan användas, förvaras och förtydligas. De ger också konkret inspiration till hur de kan användas i verksamheten.

–Vi grottar ner oss i material och materialitet, ett begrepp vi använder för att komma åt hur materialet samspelar med rummet och påverkar oss, säger Leicy Olsborn Björby.

Den abstrakta termen materialitet är inte helt enkel att förklara, men Leicy ger ett tydligt exempel som även visar hur praktiken kopplas till de mål som finns uttryckta i läroplanen för förskolan.

– Genom att det lilla barnet kommer på att det kan klättra upp på en pall blir hen längre. Om barnet då når lampknappen kan det styra sin omgivning genom sin egen kropp, genom att tända och släcka. Barnen behöver inte känna till någon läroplan, men vi behöver förstå att det är en matematisk färdighet att ställa sig på en pall och att barnet genom att bemästra en lampknapp ökat tilltron till sin egen förmåga.

Hållbarhet och fördjupad utbildning
Hållbarhet är ett återkommande tema och även här finns kopplingar till de aspekter som läroplanen tar upp – det kan gälla att utveckla barnens sociala förmågor i förhållande till ett material, att undvika onödiga inköp av leksaker eller att ta tillvara och uppvärdera pedagogernas kunskaper och erfarenheter. Även om boken riktar in sig mot de yngsta barnen lyfter författarna vikten av progression för de äldre barnen i förskolan. Leicy jämför det med t. ex materialet Duplo och Lego som ofta erbjuds i förskolan till såväl yngre som äldre barn. Hon menar att vi behöver reflektera djupare kring vilka material vi erbjuder och hur vi använder dem. Om det är samma material från du är 1 år till du är 5 år – var finns då progressionen?

–Vi vill ge ett värde till att klara sig själv, att kunna knäppa en jacka eller att ta på ett par stövlar på sig själv eller genom att hjälpa sin kompis. Det handlar om vilken utbildning vi ska erbjuda och vilken grund vi ska lägga för att erbjuda möjligheten att känna tilltro till sig själv och sin egen förmåga i relation till andra, säger Gunilla.

Författarna menar att materialitet är ett sätt att fördjupa utbildningen för de yngsta, en grupp som ofta glöms bort när man pratar om lärande i förskolan. Det är även här möjligheten finns att lägga en grund för de kommande åren i förskolan.

Av: Sara-Märta Höglund

Material och materialitet

Boken är tänkt att användas som inspiration i arbetet med att ta ställning till vilka material och sammanhang de yngsta barnen i förskolan har rättatt möta och utforska, ute som inne, och hur progressionen i det fortsatta arbetet kan se ut.

Läs mer