Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Flexibilitet och kreativitet i svenskundervisningen med Succéserien!

Succéseriens uppbyggnad i de tre delarna läsa, tala och skriva är strukturerade så att du kan arbeta med böckerna var och en för sig eller tillsammans.

Böckerna för varje årskurs är fristående och de bildar tillsammans ett gediget innehåll som går hand i hand med innehållet i Lgr22. Allt för att du ska kunna undervisa så att det passar dig och din elevgrupp!

Talsuccé 
Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer.
Hämta provlektion här!

Skrivsuccé 
I Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.
Hämta provlektion här!

Lässuccé 
Med Lässuccé väcks dina elevers läsglädje samtidigt som de får träna på såväl lässtrategier som strukturerade textsamtal.

Succéseriens uppbyggnad i de tre delarna läsa, tala och skriva är strukturerade så att du kan arbeta med böckerna var och en för sig eller tillsammans.

Böckerna för varje årskurs är fristående och de bildar tillsammans ett gediget innehåll som går hand i hand med innehållet i Lgr22. Allt för att du ska kunna undervisa så att det passar dig och din elevgrupp!

Talsuccé 
Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer.
Hämta provlektion här!

Skrivsuccé 
I Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.
Hämta provlektion här!

Lässuccé 
Med Lässuccé väcks dina elevers läsglädje samtidigt som de får träna på såväl lässtrategier som strukturerade textsamtal.

Författare

Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan. Pär anlitas ofta som föreläsare och han skriver även barn- och ungdomsböcker.

Pär Sahlin föreläser inom: Arbeta språk- och kunskapsutvecklande med Cirkelmodellen | Skapa skrivinspiration för dina elever | Trygga talare - utveckla dina elevers färdigheter i muntlig framställning och retorik
Boka föreläsning/kontakt: par.sahlin@gmail.com   parsahlin.se

Välj filter