Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Succéserien

Med texten i fokus – fristående material för att öva på att läsa, skriva och tala.

Alla goda ting är tre – nu blir det succé!

Flexibilitet och kreativitet i svenskundervisningen med Succéserien!

Flexibilitet och kreativitet i svenskundervisningen med Succéserien!

På hur många sätt kan dina elever läsa, tala och skriva?

Det finns massor av sätt att läsa, framföra något muntligt och skriva olika texttyper, och i Succéserien får dina elever ta del av och öva sig på just detta via en strukturerad arbetsgång.

Succéserien består av de tre delarna läsa, tala och skriva och är strukturerade så att du kan arbeta med böckerna var för sig eller tillsammans. Böckerna för varje årskurs är fristående och de bildar tillsammans ett gediget innehåll som går hand i hand med Lgr22. Allt för att du ska kunna undervisa så att det passar dig och din elevgrupp!

Det finns massor av sätt att läsa, framföra något muntligt och skriva olika texttyper, och i Succéserien får dina elever ta del av och öva sig på just detta via en strukturerad arbetsgång.

Succéserien består av de tre delarna läsa, tala och skriva och är strukturerade så att du kan arbeta med böckerna var för sig eller tillsammans. Böckerna för varje årskurs är fristående och de bildar tillsammans ett gediget innehåll som går hand i hand med Lgr22. Allt för att du ska kunna undervisa så att det passar dig och din elevgrupp!

Talsuccé 

Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer.

Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer.

Skrivsuccé 

I Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.
Läs mer om Skrivsucce och provläs här!

I Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.
Läs mer om Skrivsucce och provläs här!

Lässuccé 

Med Lässuccé väcks dina elevers läsglädje samtidigt som de får träna på såväl lässtrategier som strukturerade textsamtal.

Med Lässuccé väcks dina elevers läsglädje samtidigt som de får träna på såväl lässtrategier som strukturerade textsamtal.

Författare

Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan. Pär anlitas ofta som föreläsare och han skriver även barn- och ungdomsböcker.

Pär Sahlin föreläser inom: Arbeta språk- och kunskapsutvecklande med Cirkelmodellen | Skapa skrivinspiration för dina elever | Trygga talare - utveckla dina elevers färdigheter i muntlig framställning och retorik
Boka föreläsning/kontakt: par.sahlin@gmail.com   parsahlin.se

Välj filter