Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i SO för årskurs 7–9

Upptäck SOL NOVA – ett heltäckande språk­ och kunskapsutvecklande SO­ läromedel. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO­-ämne. Här hittar du även Digilär SO-läromedel för högstadiet som täcker det centrala innehållet för historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i årskurs 7–9.